Gå till innehåll
Spårvägen badminton
Spårvägen badminton

Kallelse till årsmöte i Sprvägens badmintonförening

Måndag den 10 oktober 2022 klockan 19.00 är det dagsför årsmöte i Spårvägens Badmintonförening. Mötet hålls på bana 18 i Enskede rackethall. Välkomna!

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av mötesordförande
 5. Val av mötessekreterare
 6. Val av 2 justerare att jämte ordförande justera protokollet
 7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 2019/20
 8. Föredragning av revisionsberättelse
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 12. Val av ordförande 1 år
 13. Val av styrelseledamöter 2 år
 14. Val av styrelsesuppleanter 1 år
 15. Val av ledamöter i valberedning 1 år (varav en sammankallande)
 16. Val av 2 revisorer 1 år (varav en revisorssuppleant)
 17. Fastställande av medlemsavgifter
 18. Inkomna motioner (inkomna senast tre veckor före årsmötet)
 19. Övriga frågor, som dock ej kan föranleda annat beslut än ett överlämnande till styrelsen
 20. Avslutning

I samband med årsmötet berättar vi om föreningens verksamhet.

Välkomna önskar styrelsen

Årsmöte

Publicerad: 2022-09-06

Senast uppdaterad: 2023-10-03

Författare: Lisa Karlsson

Samarbetspartners

Besöksadress
Sockenvägen 290
120 40 Årsta

Postadress
Enskede Rackethall
Sockenvägen 290
120 40 Årsta

Kontakta oss
070-418 48 99
kansli@sparvagenbadminton.com